2014 (146)

Musikkorpset spiller under opbygningen af det store afslutningstableau ved Kastellets 350 års jubilæum. I gaggrunden Gardehusarregimentet. (Foto: Lotti Dyna)

?????????????????????