Indspilninger

CDcover2

Gammel Dansk Hornmusik – 1994 – Danica DCD 8162 (DDD). Dirigent: Arne Ole Stein.

Bataille ved Sehested (trad), Lilleputternes Storm-Galop (Lumbye), De Danske Vaabenbrødres March (Horneman), Invitation à la Mazurka (Ramsø), Alvilda Polka (Ramsø), Skarpskyttemarch (Møller), Russisk Storm Marsch Galop (Møller), Den Danske Nordsøeskadre March (Møller), Dina Polka (Lumbye), Til Sikringstjeneste March (Bruun), Lejr-Reveille March (Bruun), Valhalla March (Hartmann), Thors Brudefærd (Hartmann), Tivoli Polka (Lumbye), Hilsen til den Franske Eskadre, Polka (Lumbye), Højby Skyttemarch (Jørgensen), Cassino Vals (Lumbye), Landsbypolka (Nielsen), Kong Frederik VII’s Reveille (Lincke).

Denne CD er desværre forlængst udsolgt, men kan findes på de fleste musikbiblioteker.

Det skrev anmelderne:

Fra de allerførste toner på denne plade forbavses man ved en velklang, præcision, musikalitet og stilsikkerhed på baggrund af ens viden om musikernes amatørmæssige status. En nærmere granskning af listen over de medvirkende musikere afslører dog adskillige i professionel sammenhæng kendte navne, og dette har uden tvivl været en medvirkende årsag til det fornemme resultat. På den anden side tyder de professionelles medvirken på, at 8. Regiments genoprettede Musikkorps er blevet et attraktivt tilholdssted for begge kategorier af messingblæsere – amatører som professionelle – som har det tilfælles, at de holder af vores gamle militære musikarv. Dette skal fra min side være ment som en stor cadeaux til stifterne af orkestret; de havde visionerne til at kunne se berettigelsen i og interessen for at genoplive den gamle militære hornorkesterbesætning. At det er lykkedes, er denne plade det bedste bevis for.

Repertoiret er interessant og velvalgt ud fra en historisk betragtning, idet kun få af titlerne tidligere er indspillet på fonogram. Mogens Gaardbos oplysninger om komponisterne og deres værker er fyldige og meget saglige, og heldigvis har man givet sig tid til at oversætte dem både til engelsk og tysk.

Teknisk set er pladen fremragende. Lyden er naturlig, fyldig, nærværende og samtidig gennemsigtig. Ikke mindst det sidste stiller ekstra store krav til korpset, idet alle fejlspil tydeligt registreres (men dem er der nu forbavsende få af). Korpset har tydeligvis lagt særdeles store kræfter i at perfektionere produktet rent musikalsk, og Arne Ole Stein har som dirigent utvivlsomt sin store del af æren for, at det er lykkedes så godt. Marcherne er spillet med stramhed og elegance kombineret med gode nuancer og accentueringer. Denne genre magter korpset til en høj grad af fuldkommenhed. Også dansemusikken er spillet med ynde, musikalitet og sikker stilfornemmelse med Wilh. Ramsøes lille perle ‘Invitation á la Mazurka’ som min klare favorit, og med Carl Lumbyes ‘Hilsen til den franske eskadre’ på en lige så sikker andenplads (med en fornemt udført cornet-solo af Martin Corfix).

Sammenfattende skal det slås fast, at 8. Regiments genoprettede Musikkorps med denne pladeudgivelse har markeret sig som et seriøst og kompetent alternativ til den etablerede professionelle militærmusik. Spilleglæde, engagement og hårdt arbejde hos korpsets medlemmer har – parret med Arne Ole Steins sikre greb om tingene – udmøntet sig i en se- og høreværdig plade, som gør den danske militære musikkultur ære. Den vil forhåbentlig finde vej til mange danske og udenlandske ‘messingfolks’ pladesamling.

Erik Hammerbak
Musikdirigent, Fynske Livregiments Musikkorps

Militærorkestrene i Danmark har lige som militærmusikken en lang og spændende historie. Fire orkestre er, hvad vi har tilbage foruden Den Kongelige Livgarde, og inden længe bliver der måske et orkester mindre, idet der er problemer på Fyn.

En række entusiastiske mennesker tog i 1986 initiativ til at genoprette 8. Regiments Musikkorps. Orkestret består i dag af en lille snes medlemmer, der enten er amatører, semi-professionelle eller fuldtidsmusikere med tilknytning til andre orkestre. Instrumenteringen er typisk for et dansk militærorkester i perioden 1900-1920 og musikken på CD’en er også typisk for et militærorkester på den tid – marcher, ouverturer, valse, polkaer og arrangementer af tidens populærere musik godt blandet mellem hinanden.

Man bliver i godt humør af at lytte til denne CD. Det genoprettede musikkorps kan sit kram. Orkestret spiller homogent, er i fin balance, og den livlige rytmegruppe skaber dynamik og fremdrift i musikken. Der er 19 numre på CD’en, hvor orkestret viser deres kunnen – flot og afstemt i ‘Dina Polka’, ‘Tivoli Polka’ og i den svære ‘Casino Vals’. I ‘Landsbypolka’ bliver man diverteret med en flot trompetsolo, og i ‘Kong Frederik VII’s Reveille’ er det rytmesektionen, der tager kegler. Orkestret slår afslutningsvis gækken løs i ‘Lilleputternes Storm-Galop’ og i ‘Hilsen til den Danske Nordsøeskadre’.

Danske militærorkestre og dansk militærmusik er en del af vores kulturarv, som vi skal værne om. 8. Regiments Musikkorps og deres CD skal have den bedste anbefaling med på vejen.

Kenn Andersen
anmeldelse i ‘Det Fri Aktuelt’

8. Regiments genoprettede Musikkorps har indspillet en bemærkelsesværdig CD med gammel hornmusik. CD’en indeholder 19 numre med en samlet spilletid på næsten en time. Der er musik af så kendte komponister som C. C. Møller, J. P. E. Hartmann, H. C. Lumbye og J. O. E. Hornemann. Men også Carl Nielsens far, Niels Jørgensen og Hans Peter Nielsen er repræsenteret.

Det er i høj grad en kulturel CD, det genoprettede musikkorps her har skabt. Er man interesseret i dansk kultur, må denne CD ikke mangle i samlingen. Når man som jeg har en fortid som dirigent af et brass-band med samme besætning som 8. Regiments genoprettede Musikkorps, er det en nydelse af lægge øre til dette smukke præcise spil. Der en god balance mellem de enkelte stemmer, og klangen er fin. Tak for denne perle. Den kan varmt anbefales.

J. Herold
anmeldelse i DAO-medlemsblad

CDcoverFremad March ! – 2005 – Classico CLASSCD 621 (DDD). Dirigent: Henrik Madsen.

For Konge, Folk og Land (Hass), 1. Livgarde Bataljon March (Bruun), Christiansborg March (Madsen), Gatchina March (Høyer), March Danoise (Frederiksen), 2. Livgarde Bataljon March (Bruun), Dansk Honnørmarch (Olsen), Dronning Olga March (Dahl), Slagelse Tappenstreg (Makwarth), Sangermarch (Ernst), 12. Bataljons 200 Års Jubilæumsmarch (Bergmann), Jyske Flyveafdelings March (Beyer), MacMahon March (Lumbye), Nu kommer Garden (Larsen), Jubilæumsmarch (Høyer), March til 8. Regiment (Bergmann), Nu kommer Garden (Makwarth), Fremad March (Tofft), Ungarsk Husarmarch (Møller), Orlogsmarch (Lindebro).

Denne CD er desværre også udsolgt, men kan findes på de fleste musikbiblioteker.

Det skrev anmelderne:

Det er mange år siden, at militærmusikken var en væsentlig og populær del af dansk musikliv. I de “gode gamle dage” – og vi skal helt tilbage til årene før 1932 – kunne man i mange danske byer opleve regimentsmusikken som en fuldstændig fast ingrediens i de lokale musiktilbud. I Roskilde havde man således fornøjelse af 8. Regiments Musikkorps, som i 1913 kom hertil fra Fredericia, hvor det i øvrigt var tilknyttet 7. Regiment og derfor bar navnet 7. Regiments Musikkorps. Korpset kom i Roskilde til at gøre tjeneste sammen med 8. Regiment, som overførtes fra Århus, hvorfra korpset fik sit nye navn. Musikkorpset blev, tillige med alle andre militærkorps bortset fra Den Kongelige Livgardes, blev nedlagt i 1932, og da man i 1941 og i 1953 genoprettede fem korps, faldt valget desværre ikke på det gamle 8.Regiments. Det havde nu heller ikke i længden hjulpet stort, for flere sparerunder har nu bragt musikkorpsenes antal ned på kun to i hele landet foruden livgardens.

Heldigvis fik de visionsløse politikere ikke det sidste ord i sagen, for i 1986 tog en kreds af militærmusikelskere sagen i egen hånd og dannede 8. Regiments genoprettede Musikkorps. De ihærdige musikere, der står bag genoprettelsen af musikkorpset, har nu samlet et omfattende repertoire af ikke mindst marcher, som i årevis har sovet tornerosesøvn i arkiverne. Resultatet af dette arbejde præsenteres på en nyudkommen CD, som rummer 20 marcher af 16 forskellige komponister. Man vil straks bemærke, at kun meget få af komponisterne er kendte uden for militærmusikeres kreds, men militærmusik er for det meste skrevet af musikere, hvis arbejde har ligget i korpsene. Det er således sjældent, at disse komponister har ydet væsentligt inden for andre genrer end de militære.

Når man lytter til pladen, er det påfaldende, hvor store udtryksvariationerne er i så relativt enkle formforløb, som disse marcher repræsenterer. Og selvfølgelig er der forskel på originaliteten i de enkelte marcher, men alle 20 værker er bestemt værd at lytte til. Hans Madsens ‘Christiansborg March’ er en ren klassiker, og med rette. Tilmed er udførelsen både spændstig og elegant. Også Axel Frederiksens ‘Marche Danoise’ er et pletskud, og den i sin tid meget populære ‘Sangermarch’ af Jacob S. Ernst er et dejligt oplagt stykke, som rummer den optimistiske ånd, som er en del af militærmusikkens sjæl. Det samme må siges om Ludvig Makwarths ‘Slagelse Tappenstreg’. H.C. Lumbye er repræsenteret med en fin ‘MacMahon March’ og Alfred Tofft – der i første række var en fremtrædende sangkomponist (‘Ole sad på en knold og sang’ m.fl.) er mester for ‘Fremad March!’, som har givet navn til pladen. Toffts march skiller sig ud ved sin smukke trio med en virtuos trompet- eller kornet-modstemme.

En interessant sag er N.F. Høyers ‘Gatchina March’, hvis titel refererer til den russiske zarfamilies landslot uden for Skt. Petersborg. Som det nævnes i noterne, er den formodentlig skrevet med henblik på zaren og hans families besøg på Fredensborg Slot. Endelig er den fremragende marchkomponist C.C. Møllers ‘Ungarsk Husarmarch’ et vægtigt bidrag til dette i øvrigt brede udvalg af dansk marchmusik.

8. Regiments Musikkorps spiller under ledelse af Henrik Madsen livfuldt og med stærkt engagement. Optagelserne er godt afbalancerede og præges af et naturtro klangbillede. Pladens udstyr er upåklageligt, men man kunne nok have ønsket sig, at en side i den fyldige booklet havde været helliget en indholdsfortegnelse til pladen. Den findes godt nok i coveret, men når man sidder og læser bookletteksterne, er det praktisk hurtigt at kunne kaste et blik på titlerne. At coveret mangler en samlet spilletid for pladen er mindre væsentligt.

Mogens Gaardbo og Martin Corfix’ booklettekster rummer en storartet indføring i dansk militærmusiks og i særdeleshed 8. Regiments Musikkorps’ historie. Desuden finder man fyldestgørende biografier over de fremførte komponister. Der ligger et godt og grundigt opsporingsarbejde bag disse tekster, som sammen med den fortrinlige CD kan være med til at lukke tilhørernes øren op for denne desværre temmelig oversete del af vores musikkultur.

Claus Røllum-Larsen
anmeldelse i Roskilde Dagblad, november 2005

Et tryk på fjernbetjeningen og et fejende flot trompetsignal klinger ud i rummet: ‘For Konge og Land’ af E. Hass fra 1945 er første march på 8. Regiments Musikkorps nye CD, og hermed er vi i gang. Musikkorpset har på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium indspillet 20 danske marcher. I dette tilfælde er der tale om en samling ikke så kendte og ikke så ofte spillede. Komponisterne spænder fra Lumbye og C.C. Møller fra midten af 1800-tallet over flere musikdirigenter – herunder et par af musikkorpsets egne – fra omkring 1900, til Axel Frederiksen, Carl Olsen og E. Hass fra perioden op mod 1950.

Klangligt fremstår musikken fint, slank og gennemsigtig. Besætningen på 14 blæsere + slagtøj er nemlig de ca. 5 musikere mindre end det normale for perioden, som betød lidt mere fylde og volumen, samt lidt mindre dagligt stress til de ledende stemmer. Det stemmer også flot, men vi har jo også med et, endog meget, ambitiøst musikkorps at gøre, henset til kvalitet og musikalsk spændvidde. Præcision og intensitet er i top. Men måske ville soldater på march i sommervarmen få lidt problemer med de livlige og kvikke tempi.

Ligesom tidligere er der vedlagt Cd’en en fornem booklet, som indeholder alle de nødvendige oplysninger. Også det vidner om det høje ambitionsniveau. Alt i alt er der tale om en flot løst opgave med at præsentere en samling mindre kendte, men stort set stadig høreværdige, marcher.

Hans Erik Christiansen
tidl. musikdirigent ved Prinsens Livregiments Musikkorps

En stor tak for den tilsendte CD. Det er herligt at høre den entusiasme og sikre stil, der præger jeres march-spil. Og så er musikernes tekniske kunnen jo på et særdeles højt niveau. Repertoiret er i sig selv en guldgrube for marchentusiaster. Jeg tror kun jeg kendte til lidt over halvdelen af numrene. Navnlig indledningsnummeret “For Konge og Land” glædede mig. Jeg spillede den selv for mange år siden ved en radioudsendelse med Prinsens Livregiment, og jeres udgave er i flere henseender fuldt på højde med, hvad de professionelle kunne præstere (jeg tillod mig at spille begge udgaver i forlængelse af hinanden for sammenligningens skyld). Skal jeg endelig rette en smule kritik i almindelighed (ikke specielt udtalt i “For Konge og Land”) skal det være en tendens til ind imellem at “stresse” tempi eller “stå på næsen” som jeg plejer at udtrykke mig. Det skyldes jo nok ovennævnte entusiasme hos musikerne. I ‘Sangermarch’ gør ovenstående kritik af tempostress sig imidlertid ikke gældende. Den er flot og stramt spillet med fine trompetstød. Dog mener jeg, at når I nu har klokkespil på i denne march, burde det høres tydeligere og ikke bare undtagelsesvis.

Erik Hammerbak
tidl. musikdirigent Musikkorps Fyn og Slesvigske Musikkorps

Thankyou for your fabulous CD – a real treasure. It is a collection of outstanding works, all extremely well played. For conversational purposes, I have tried to select some favorites. NO LUCK! Each one has elements that attract me, some in the compositional vein, others in the area of virtuosic performance.

I really appreciate the English notes about the composers and compositions; as you know, Americans know nothing (my evaluation!) about European bands and their history.

George Foeller
Professor of Music (ret) – Illinois State University

8. Regiments Musikkorps, Danmark, har i maj 2005 utgivit en ny CD – Fremad Marsch! Musikkåren är en frivillig musikkår som har konceptet att efterlikna en typisk dansk regementsmusikkår och spela musik från den danska militärmusikens storhetstid 1850-1932. På denna nya CD spelar man marscher, som allra flestas vidkommande aldrig har spelats in tidligare, men som musikkåren anser förtjänta att bli inspelade.

Det är en upplevelse av stora mått att få lyssna på skivan. Klangfull med ett bra drive och utmärkt intonation har den sin givna plats i marschsamlingen. Att det dessutom är en hel ovanliga marschtitlar även om flera kompositörer år mycket väl kända, ger CD:n ett högt värde.

Stig Wallin
– i Militärsamfundets blad ‘Marsch Nytt’, Sverige

Regelmässig taucht in unseren Rezensionen das Musikkorps des 8. Regiments auf. 1986 fanden sich erstmals neun Musiker zusammen um das Musikkorps des 8. Regiments wieder zu beleben. Heute ist es in seinem Umfeld ein musikalischer Aktivposten. Das Musikkorps entspricht in seiner Gliederung einer dänischen Regimentskapelle aus den Jahren 1880-1932 und konzertiert sein Repertoire auch auf diese Epoche. Die sliesslich gewählte Uniform entspricht der dänischen Infanteriuniform um 1880.

Die Musikfolge der CD folgt genau dem Gesagten. Feinste dänische Militärmusik! Schwungvoll und mit Begeisterung vorgetragen. Bei unseren Nachbarn ist man auf dieses Musikkorps, das nicht zu den Streitkräften gehört, zu Recht stolz.

Major Werner Probst
– i det tyske blad ‘Mit Klingendem Spiel’