Hør musikkorpset

“Koncert i parken” – anno 1908. De følgende optagelser er fra musikkorpsets forårskoncert i Kastelskirken i april 2013:

bandstand2

 

 

Bekiendtgjørelser:

På Søndag Aften klokken 7½ spiller 8. Regiments Musikkorps koncert på tribunen ved Skovpavillonen under kyndig ledelse af Hr. Musikløjtnant Henrik Madsen. Skovpavillonen anbefaler sig med Kaffe og Kage. Program uddeles ved Koncerten.

 

Bellona Marsch (Albert Leutner)

Albert Leutner (1815-1871) kom til militærmusikken i Berlin og senere Frankfurt an der Oder, hvor han – kun 23 år gammel – blev ‘Musikmeister’ ved ‘Musikkorps der Infanterie-Regiment 12’. Han var imidlertid højlydt revolutionær, og blev derfor afskediget uden pension i 1858. Hans flotte ‘Bellona Marsch’ er helt ukendt i Tyskland i dag. I Danmark blev den antaget af 1. Regiment (Danske Livregiment) som ‘defileringsmarch’. 8. Regiments Musikkorps – der har samme garnison som 1. Regiment, nemlig Kastellet – har antaget marchen som kendingsmarch, og den indleder alle vore koncerter. Bellona var en romersk krigsgudinde – søster til Mars.

 

Die Schöne Galathea – Ouverture (Franz von Suppé)

‘Gamle dages’ koncerter med regimentsmusikken havde altid en ouverture på programmet – her skulle musikkorpsets kvalitet virkelig vise sig. Den østrigske komponist Franz von Suppé (1819-1895) skrev en lang række operetter, hvorfra ouverturerne stadig er kendte og spilles ofte. ‘Die Schöne Galathea’ havde premiere i Berlin i 1863.

 

Min Hilsen (Julius Reesen).

‘Stamfaderen’ til den store danske musikerslægt ‘Reesen’ (Emil Reesen, Morten Reesen. Frederik Reesen Magle) var overhornblæser ved 1. Regiments Musikkorps, Julius Reesen (1854-1932). Han regnedes for at være Københavns bedste piccoloblæser. I sit civile musikliv (som alle militærmusikere dengang som nu havde) spillede han kontrabas – bl.a. i Tivolis Koncertsal og på Hotel d’Angleterre.

 

Pomona Vals (H. C. Lumbye)

Også en stor koncertvals hørte dengang til på regimentsmusikkens koncertrepertoire – og specielt Hans Christian Lumbye (1810-1874) var umådelig populær. Hans valsesuite ‘Pomona Vals’ havde premiere på Hofteateret i 1853. Pomona var i romersk mytologi havens og frugtens gudinde.

 

The Fairest of the Fair (John Philip Sousa)

Marchkongen over alle marchkonger, John Philip Sousa (1854-1932) var også meget populær i Danmark. En sousa-march hørte til i repertoiret. Oprindeligt var Sousa musiker og senere dirigent for U.S.Marine Band. Senere dannede han sit eget Sousa-Band, som blev verdensberømt. ‘The Fairest of the Fair’ er komponeret til Boston Food Fair 1908.

 

Menuet i G-dur (Ludwig van Beethoven)

Regimentsmusikken repertoire spændte lige fra den klassiske musik og til tidens nyeste melodier. Her er det Beethovens(1770-1827) lille udødelige Menuet i G i et arangement af Henrik Madsen.

 

Einzug der Gäste auf der Wartburg – fra ‘Tnnhäuser’ (Richard Wagner)

Transkriptioner af operamusik var meget brugt – både arier, kor og marcher. Her er det en stor indtogsmarch fra operaen ‘Tannhäuser’ af Richard Wagner (1813-1893). Operaen er bygget over gamle legender om sangerdyster på borgen Wartburg.

 

March from 2’nd Suite (Gustav Holst)

Den engelske komponist Gustav Holst (1874-1934) er mest kendt for sin orkestersuite ‘Planeterne’. Men han komponerede også to suiter for ‘Military Band’, bygget over engelske folkemelodier. Her er det marchen fra ‘2nd Suite’, komponeret i 1911.

 

Marche Danoise – fra ‘Hamlet’ (Ambroise Thomas)

Ambroise Thomas (1811-1896) var fransk operakomponist. Processionsmarchen ‘Marche Danoise’ stammer fra hans opera ‘Hamlet’. Man kan sagtens forestille sig den danske konge med sit hof, der til disse toner kommer ind i Riddersalen på Kronborg. En ‘Marche Danoise’ af en fransk komponist.

 

Raket Galop (Hans Hass)

Overtrompeter Hans Niels Hass (1859-1913) var dirigent for Fæstningsartilleriets Musikkorps. Han var en fremragende komponist og arrangør . og iøvrigt også dygtig amatørastronom. Desværre døde han i en alder af bare 54 år af sukkersyge.

 

Marche Francaise (Hans Hass)

Overtrompeter Hass komponerede en lang række fine marcher. En af dem fik en flot 2. plads ved en stor international marchkonkurrence. Hans kendteste march er ‘De Danske Dragoner’, der stadig hører til militærmusikkens standardrepertoire. Her er så en ‘Marche Francaise’ af en dansk komponist – så går regnskabet op.

 

Tappenstreg og Kong Christian (trad.)

Tappenstreg-melodien er af ukendt oprindelse, men blev brugt tidligere når soldaterne i garnisonsbyen skulle begive sig til kasernerne. Den fik teksten “Forgangen nat vor slugne kat en fed og lækker mus fik fat…” Senere sluttede alle baller og festdage i garnisonsbyen af med ‘tappenstreg’. ‘Kong Christian’ er også af ukendt oprindelse, men er Danmarks officielle nationalhymne. Den blev bl.a. brugt af Kuhlau i sin ouverture til ‘Elverhøj’.