Se og hør musikkorpset

Studerende på Den Europæiske Filmhøjskole, Amalie Corfix, producerede i 2018 denne stemningsfulde video fra musikkorpsets parade gennem København i spidsen for Danmarks Samfundets faneborg.

Det sværeste musikstykke ved musikkorpsets koncerter er uden tvivl den obligatoriske klassiske ouverture. Det er også den, der bruges flest øvetimer på. I 2018 var det Daniel Francois Aubers ouverture til operaen ‘Fra Diavolo’.

Fra Musikkorpsets forårskoncert 2018 på Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot, dirigeret af musikløjtnant David Palmquist. Her spilles ‘Unter Donner und Blitz’ – Polka Schnell’ af Johann Strauss. På ddansk ville den hedde ‘Med Lyn og Torden’.

En kort video fra musikkorpsets marchtræning i Kastellet i maj 2018. Vicestabstambour David Palmquist fører musikkorpset. Den civile høje herre er stabstambour Sønren Rønløv fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps, der superviserer træningen.

Fra musikkorpsets forårskoncert 2017 på Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot er her en video med det flotte Zigeunerkor fra operaen ‘Il Trovatore’ af Guiseppe Verdi. Operatoner var meget populære ved regimentsmusikken koncerter i ‘gamle dage’. Den jævne mands mulighed for at høre operamusik før radio og grammofonplader blev almindelige var, når regimentsmusikken spillede på torve og i parker.

Også fra forårskoncerten 2017 kommer her Carl Friedemanns flotte ‘Kaiser Friedrich Marsch’, komponeret i 1888 til Kaiser Friedrich III, som kun var tysk kejser i 99 dage før han døde af uhelbredelig strubekræft. I Sverige har mange regimenter antaget tyske marcher som regimentsmarcher. Her kendes ‘Kaiser Friedrich Marsch’ bedst som ‘Kalmar Regementes Paradmarsch’.

I august 2016 hold musikkorpset sæsonens sidste store koncert i Lynge Præstegaardshave. Her spiller vi marchen ‘Slavianka’ (Den Slaviske Kvindes Farvel), komponeret i 1912 af Vasily Agapkin. Marchen hylder de russiske kvinder, der sendte mænd og kærester i krig på Balkan i 1912 mod den Tyrkiske besættelse, der havde varet siden midten af 1400-tallet. Rusland var som sådan ikke involveret i frihedskrigen, men sendte tropper til hjælp.

Ved musikkorpsets 2. Kastelskoncert i august 2016 markerede man IMMS Danmark’s (International military Music Society, Danish Branch) 35 års jubilæum. I den anledning havde Mogens Gaardbo komponeret og tilegnet foreningen en march – ‘Hilsen til Regimentsmusikken’. Marchen indledes med IMMS Danmarks kendingssignal, og i marchen høres små citater fra ‘Den gang jeg drog af sted’ og ‘Danmark dejligst Vang og Vænge’.

I 2016 spillede musikkorpset ikke færre end to Kastelskoncerter. På grund af hedebølge i juni, var koncerten henlagt til en skyggefuld græsplæne. En af de meget spillede marcher i Sverige er ‘Kungl. Livregementets Grenadjärers Marsch’. På trods af den svenske titel, så er marchen tysk, komponeret af Carl Eilhardt. Efter sigende skulle det være en af H.M.Dronningens yndlingsmarcher.

Fra samme koncert skal vi høre en morsom galop af Thorvald Pöckel. Ud over at være stabshornbklser og brigademusikdirektør i hæren, så dirigerede Pöckel også i 1800-tallet musikken ved ‘Rosenborg Brøndkur’. Mon ikke det er til brug dér, at han skrev ‘galoppen ‘Under Løvet i Kongens Have’.

En af vore gode danske marcher er ‘Garden trækker Op’ af Theodor Poulsen. Her spillet i Kastellet i juni 2015.

Engang i midten af 1800-tallet skrev Brigademusikdirektør Thorvald Pöckel en galop, bygget over de militære hornsignaler. Den blev umådelig populær blandt soldaterne, der jo kendte alle disse signaler. I galoppen hører vi signalerne ‘Hurtigt’, ‘Ligeud’, ‘Skytter ud’, ‘Lad gevær’, ‘Fremad’, ‘Angrib’, ‘Skytter ind’, ‘Det hele’ og ‘Holdt’. Her fra Kastellet i juni 2015.

Enhver koncert i ‘gamle dage’ med regimentsmusikken havde – ud over marcher og populærmusik – en ouverture og en koncertvals. Ofte har vi spillet en af Lumbyes skønne valse, men i år (2015) har vi valgt en østrigsk vals – Carl Michael Ziehrers ‘Wiener Bürger Waltzer’.

Årets ouverture ved musikkorpsets forårs- og Kastelskoncert var Verdis ouverture til operaen ‘Nabucco’.

Den spansk-amerikanske komponist Claudio Grafulla skrev i 1861 marchen ‘Washington Grays’ til 8th Regiment, New York State Militia. Marchen regnes blandt af verdens bedste marcher. Her spilles den af 8. Regiments Musikkorps i Kastellet, juni 2015.

‘Randers March er komponeret af musikdirigenten ved 5. Dragonregiment, Julius Sønderby. Her spilles den i Kastellet i juni 2015.

Tag med på en togrejse Kjøbenhavn-Roskilde til tonerne af ‘Kjøbenhavns Jernbane Damp Galop’ af H.C. Lumbye. Fra Kastelskoncerten 2015.

Musikkorpset spiller sin ‘signaturmarch’ – Albert Leutners ‘Bellona Marsch’ i Kastellet den 3. juni 2015. ‘Bellona Marsch’ var – selv om den er tysk – defilérmarch for 1. Regiment, der havde garnison i Kastellet.

Den 28. september 2014 medvirkede musikkorpset i Dragør Forts 100 års jubilæum. Videooptagelserne er velvilligst stillet til rådighed af ‘Videogruppen – Dragør Aktivitetscenter’.

Det værk, der hver vinter kræver mest prøvearbejde, er ‘årets ouverture’. I 2014 er det Daniel François Esprit Aubers ouverture til ‘Den stumme i Portici’ (La Muetta de Portici). Operaen havde premiere i Paris i 1828. Allerede i 1830 havde den premiere på Det Kgl. Teater i København med bl.a. Johanne Louise Heiberg. Her der den i en videooptagelse fra Kastelskoncerten den 11. juni 2014. Lyden er dog fra musikkorpsets forårskoncert:

Også med billeder fra Kastelskoncerten 2014 og med lyd fra forårskoncerten er her en optagelse af Carl Hansens ‘Fantasi over Danske Krigs- og Soldatersange’. Dette potpourri har musikkorpset på programmet i 2014 for at markere 150-året for krigen i 1864. Værket er formentlig skrevet i 1850’erne – måske til en af 6. juli festerne i Fredericia:

Fra ‘Galakonzert 2014 der Steller Musikanten’ – 8. Regiments Musikkorps spiller ‘Dagmar Polka’ af Hans Christian Lumbye. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer:

Fra ‘Galakonzert 2014 der Steller Musikanten’ – 8. Regiments Musikkorps spiller Johann Gottfried Piefkes ‘Düppeler Sturmmarsch’, komponeret i 1864 efter stormen på Dybbøl. En granat slog ned midt i musikkorpset under stormen, og musikken forstummede – undtagen en fløjte og en tromme, der trøstigt spillede videre. Piefke har ‘genskabt’ denne episode i marchen. På piccolofløjte: Mikkel Ingleby:

Fra ‘Galakonzert 2014 der Steller Musikanten’ – 8. Regiments Musikkorps spiller ‘Pariser Einzugsmarsch’ (1813) af Johann Heinrich Walch. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer:

Kan man spille marcher i en kirke? 8. Regiments Musikkorps kan. Her er det Sousa’s fejende ‘Semper Fidelis’ fra koncerten i oktober 2011:

8. Regiments Musikkorps – dirigeret af musikløjtnant Henrik Madsen – spiller i Kastelskirken i oktober 2011. Her medvirker også Kastelskirkens organist – Lasse Ewerlöf:

8. Regiments Musikkorps – dirigeret af musikløjtnant Henrik Madsen – spiller i Kastelskirken i oktober 2011:

Hvert år i september holdes ‘Købehhavns Befæstnings Dag’ med arrangementer langs hele Vestvolden og på forterne nord og syd for volden. 8. Regiments Musikkorps hvert år ved arrangementerne ved Rødovre – her i 2011:

I juni 2011 deltog musikkorpset i ‘Festival Musique Militaire’ i Nivelles og Mons, Belgien. Her er optagelser fra musikkorpsets tattoo på Grand Place i Mons. Stabstambour er Mogens Gaardbo og dirigent er fungerende musikløjtnant Per Falck. Solister er Henrik Madsen og Martin Corfix:

Under turen til Mons blev der gennemført 4 tattoos og 7 koncerter. Her spiller musikkorpset foran rådhuset i forstaden Jetmappes. Fungerende musikløjtnant Per Falck dirigerer:

I 2010 deltog 8. Regiments Musikkorps i ‘Luxembourg International Tattoo’. Her er musikkorpsets optræden:

I januar 2009 deltog 8. Regiments Musikkorps i ‘Musikparade’ – Europas største omrejsende tattoo – i Flensburg, Eutin og Rostock. Optagelsen er fra Stadthalle Rostock. Stabstambour er Mogens Gaardbo og dirigent er musikløjtnant Henrik Madsen. Solister i ‘The Prince of Denmarks March’ er Finn Måløe og Martin Corfix.

I 2006 deltog 8. Regiments Musikkorps i en ‘Concert Militaire’ arrangeret af EU. Musikkorpset spillede afvekslende med Fanfare du 1er Régiment de Tirailleurs d’Espinal. Til slut spillede begge musikkorps samlet Erik Hass march ‘For Konge, Folk og Land’. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer.

Fra samme koncert i Strsbourg i 2006 spiller 8. Regiments Musikkorps H. C. Lumbyes smukke ‘Cecilie Vals’.

Ved samme koncert i Strasbourg 2006 er Mogens Andresen solist på euphonium i ‘Introduction & Allegro Spirito’ af Jean Baptiste Senaillé.

Fra koncerten i Strsbourg 2006 – 8. Regiments Musikkorps spiller ‘Florentiner Marsch’ af Julius Fucik.