2014 (145)

Musikkorpset spiller under opbygningen af det store afslutningstableau ved Kastellets 350 års jubilæum. I baggrunden ‘engelske belejringstropper fra 1807. (Foto: Lotti Dyna)

?????????????????????