1987 (6)

Jubilæumskoncerten for Johannes Billesbølle 1987 med Roskilde Hornorkester. Fra venstre Jan Bachmann, Mogens Gaardbo, Martin Corfix, Kai Bundgaard, Carsten Brixager, Erik Lundgreen, Villy Kristiansen og Lars Olsen.