1988 (1)

Musikkorpsets første uniformerede koncert under navnet 8. Regiments Musikkorps. Musikløjtnant Robert Svanesøe dirigerer.