2015 (54)

8. Regiments Musikkorps musicerer i soldaterlejren på Vestvolden på Københavns Befæsrnings Dag 2015. (Foto: Joachim Solberg)