2008 (41)

Musikkorpset på Dragør Fort, august 2008. Musikløjtnant Henrik Madsen dirigerer. På fløjen vicestabstambour Jørgen Toronczyk. (Foto: Dines Bogø)