2014 (30)

Valdemarsdag 2014. 8. Regiments Musikkorps med Danmarkssamfundets faneborg passerer Rundetårn. (Foto: Tine Skjødt Møller)