Støtteforening

Bliv medlem af 8. Regiments Musikkorps Støtteforening

8. Regiments Musikkorps har i sine mere end 25 år fået en stor og trofast ‘vennekreds’. Vi er det eneste militære musikkorps i Danmark, der udelukkende har til formål, at værne om de gode gamle danske militærmusiktraditioner. Vores motto: ‘Regimentsmusik som i gamle dage’ siger det kort og klart.

I mere end 25 år har vi været selvfinansierende – fået det til at ‘løbe rundt’ med indtægter fra arrangementer. Men det er faktisk kostbart at drive sådan et musikkorps. Der er udgifter til instrumenter, musikinstruktør, noder og kopiering fra gamle nodebøger, anskaffelse og vedligeholdelse af uniformer, transport – og meget mere. Vi har i tidens løb modtaget midler fra Nordeafondet, Tuborgfondet og Jyllands-Postens Fond. De midler er brugt til specialfremstilling af vores kepi’er. Vi får også stor hjælp fra Kastellet (øvelokale og depot) – og fra Den Kgl. Livgarde på det uniformsmæssige område.

Men der er stadig aktiviteter og omkostninger, som vi gerne har villet afholde, men hvor vi ikke har haft midlerne. F.eks. flere indspilninger.

Derfor har vi åbnet mulighed for, at man kan melde sig ind i musikkorpset som ‘passivt’ medlem; altså ikke spillende medlem – en støtteforening. Vi har p.t. sat prisen for et individuelt medlemskab til 100 kr. årligt – og for et familiemedlemskab (maks. 2) til kr. 150 årligt. Melder man sig ind senere end 1. oktober, gælder medlemskabet også for det følgende kalenderår.

Musikkorpset holder medlemmer og andre interesserede løbende orienteret på vores FaceBook-side – www.facebook.com/regimentsmusik – og på vores officielle hjemmeside – www.regimentsmusik.dk. CD-Indspilninger – også de interne, der ikke kommer til offentlig salg – vil blive tilbudt til samme pris som musikkorpsets musikere.

Indmeldelse i 8. Regiments Musikkorps sker ved henvendelse til kassereren eller til webmaster@regimentsmusik.dk. Kontingentet betales ved at sende beløbet til bankkonto (3138) 3159188299. Husk at anføre navn, adresse og mail-adresse.

Desværre får vi ofte – især når vi sender nyhedsbrevet ud – mails retur fra lukkede mailadresser eller mailpostkasser, der er fulde. Venligst husk at underrette os om skift af mailadresse.

Foreningens vedtægter kan ses her. Musikkorpsets vedtægter